I.       COMISIA BUGET-FINANȚE PENTRU  PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, ADMINISTAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA, GOSPODARIRE COMUNALĂ , PROTECȚIA MEDIULUI, SERVICII DE COMERȚ:

1. FÎRTE MARIUS -PSD- Președinte

2. POGACIAȘ ANAMARIA -PSD- Secretar

3. MUREȘAN CĂLIN GHEORGHE -PSD – Membru

4. CRIȘAN GABRIEL COSMIN – PNL- Membru

5. VARGA BRETAN IOAN MIHAIȚĂ – PNL – Membru.

 

II.      COMISIA DE ÎNVAȚĂMANT , SĂNATATE, CULTURĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, ACTIVITAȚI SPORTIVE ȘI DE AGREMENT:

1. MOȚOC MIRCEA GELU – PSD – Președinte

2. CRISTE ADELA LUCIA -PSD – Secretar

3. ONEA BOGDAN IONUȚ – PSD – Membru

4. ZMICALA MIHAI – PNL- Membru

5. RUSU SEBASTIAN – PNL – Membru.

 

III.     COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDIC, APĂRAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂȚENEȘTI:

1. ROMAN IOAN – PSD – Președinte

2. STER ANGELA -PSD – Secretar

3. STEJERAN IOAN DOREL – PNL – Membru

4. REMEȚAN AUGUSTIN – PNL – Membru

5. MARCU VLAD IOAN – PSD – Membru

Back to top
Skip to content