I.       COMISIA BUGET-FINANȚE PENTRU  PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, ADMINISTAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA, GOSPODARIRE COMUNALĂ , PROTECȚIA MEDIULUI, SERVICII DE COMERȚ:

 

 

II.      COMISIA DE ÎNVAȚĂMANT , SĂNATATE, CULTURĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, ACTIVITAȚI SPORTIVE ȘI DE AGREMENT:

 

 

III.     COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDIC, APĂRAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂȚENEȘTI:

 

Back to top
Sari la conținut