Dezvoltarea economică a Comunei Satulung constituie o realitate certă atât la nivelul micului întreprinzător cât și la cel al economiei cornplexe, capabilă de asimilare substantială a forței de muncă si de perforrnanțe economice de standard european. Nu este nicio exagerare când spunem că pentru mediul rural mararnureșean și zonal, Comuna Satulung prin agenții economici de prestigiu, s-a situat în top, atât ca valoare a producției fizice cât și ca număr de personal.

Agricultura deține locul principal în economia comunei cu o suprafață de 4587 ha teren agricol, care în principal este deținut de țărani (90%) ca urrnare a aplicării prevederilor legilor funciare. Principalele culturi sunt: porumb, grâu, cartofi, legume, plante furajere și altele.

Analizând raportul dintre barbați și femei în totalul populației active se constată că la Satulung, Finteușu Mic, Hideaga și Mogoșești numărul barbaților activi întrece cu mult numărul femeilor active.

La capitolul agricultură în 5 cazuri din 7 se înregistrează mai multe femei active decât bărbați activi.

Back to top
Sari la conținut