ANUNT privind HG 714 din 26.05.2022, referitor la persoane fizice sau juridice, care dețin „un sistem individual adecvat de epurare” (o fosă septică)

Primăria Comunei Satulung informează că, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, cei ce care dețin „un sistem individual adecvat de epurare” (o fosă septică) au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate. Registrul sus menționat este înființat la sediul Primăriei Comunei Satulung, Serviciul urbanism.
Ca urmare, termenele stabilite pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate sunt:
• în termen de 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. (art.11, alin.1);
• în termen de 180 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 pentru proprietarii de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ (art.11, alin.2);
Obligația se aplică atât pentru sistemele existente, cât și în cazul celor care sunt în curs de construire.
În acest sens, Primăria Comunei Satulung a înființat registrul de evidență și face înscrierile pe baza formularului de înscriere a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul UAT Satulung, după completare și semnare, formularele se vor depune la Compartimentul urbanism din cadrul Primăriei Satulung,  sau trimise pe adresa de email: primariasatulung@yahoo.com .

Model-cerere-înregistrare-fose-septice

Nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

 • Informații suplimentare despre:
  – SIA EPURARE
  o Sisteme individuale adecvate de epurare (SIA) – sunt sisteme pentru epurarea apelor uzate, altele decât stațiile mari de epurare, așa cum sunt definite în art. 3 lit aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecție a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare și epurare, și care îndeplinesc condițiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării și legislației specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor”.
 • – Tipuri de SIA EPURARE:
  Stație de epurare rezidențială
  Stație de epurare monobloc tip …..
  Mini stație de epurare
 • – Tip SIA COLECTARE
  Bazin vidanjabil etanș
  – Nivel de epurare a apelor uzate:
  • epurare primară – prin mijloace mecanice sau fizico-chimice ;
  • epurare secundară – prin mijloace biologice, în care procedeele de epurare sunt atât de natură fizică cât și biochimică ;
  • epurare terțiară – prin procese chimice, pentru îndepărtarea din apele uzate a unor poluanți specifici unor ape uzate industriale.

 

Shares

0 Comentarii

Niciun comentariu

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top
Sari la conținut