Cerere eliberare certificat de urbanism

Acte necesare:

• Cerere tip (formular F1);
• Chitanța de achitare a taxei pentru Certificat de Urbanism;
• Copie BI/CI sau certificat de înregistrare fiscală a solicitantului;
• Extras Carte Funciară de informare, actualizat la zi;
• Plan de amplasament și delimitare vizat de O.C.P.I. – Maramureș;
• Plan de încadrare în zonă;
• Plan de situație pe suport topografic, cu identificarea parcelelor cadastrale, inclusiv a vecinilor direcți;
• Memoriu tehnic justificativ.

 

Cerere-emitere-AC

Comunicare_incepere_lucrari 

Comunicare_privind_incheierea_executiei_lucrarilor – Primarie

Documente necesare pentru receptia la terminarea lucrarilor:

  • –   Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor( Compartiment Urbanism – Primaria Satulung)
  • –   Adeverinta eliberata de I.S.C.- prin care se confirma platile efectuate
  • –   Certificat de performanta energetica
  • –   Referat de specialitate intocmit de proiectant
  • –  Referat de specialitate intocmit de dirigintele de santier

Conturi disponibile pentru plata taxelor compartiment urbanism.

Denumire taxa                                                                 Cont Iban                                                       Cod fiscal                             Suma

Taxa autorizatie constructie                         RO38TREZ43621180250XXXXX                            3626905

Taxa autorizatie demolare                            RO38TREZ43621180250XXXXX                            3626905

Taxa eliberare certificat urbanism            RO38TREZ43621180250XXXXX                            3626905

Taxa autorizatie de racordare                     RO38TREZ43621180250XXXXX                            3626905                                13 lei

Taxa timbru arhitectural O.A.R.                 RO43TREZ4365006XXX012798                              3626905

Taxa timbru arhitectural U.A.R.                 RO43TREZ4365006XXX012798                              3626905

Back to top
Sari la conținut